آموزش رانندگی|آموزش امتحان افسر

آموزش رایگان رانندگی درون شهری و نکات امتحان افسر

توضیح تصویر

آموزش خروج پارک

آموزش خروج از پارک

بعد از اینکه پارک 45 سانت را انجام دادیم باید راهنما چپ را بزنیم کلاج را بگیریم دنده را روی یک بزاریم و ترمز را بگیریم

  1. ابتدا از آیینه سمت چپ نگاه میکنیم که مانعی نباشد در صورت نبودن مانع پا را از روی ترمز برمیداریم و خیلی آهسته به صورت نیم کلاج به اندزه ده سانت از پارک بیرون میاییم یا یک زاویه 30 درجه میسازیم.
  2. این بار از سمت شانه چپ سر را میچرخانیم از پنجره سمت چپ نقاط کور خود را بررسی میکنیم و در صورت نبودن مانع خیلی آهسته خروج از پارک را انجام میدهیم.

  • ۱۹۵
Designed By Erfan Powered by Bayan