آموزش رانندگی|آموزش امتحان افسر

آموزش رایگان رانندگی درون شهری و نکات امتحان افسر

توضیح تصویر

آموزش انجام نیم کلاج

آموزش انجام نیم کلاج

هنگامی که میخواهیم  شروع به حرکت کند کلاج را تا ته گرفته مقداری گاز میدهیم تا زمانی که خودرو حرکت کند و در همان حال کلاج را نگه میداریم تا کاملاً خودرو حرکت کند سپس بقیه کلاج را بالا میاوریم.

  • ۱۰۱
Designed By Erfan Powered by Bayan