آموزش رانندگی|آموزش امتحان افسر

آموزش رایگان رانندگی درون شهری و نکات امتحان افسر

توضیح تصویر

آموزش انجام دنده عقب

آموزش انجام دنده عقب پس از پارک دوبل

نکته: انجام دنده عقب در معابر غیر مجاز میباشد تنها برای انجام پارک دوبل استفاده شده و اگر پس از پایان پارک دوبل افسر گفت دنده عقب بروید باید بگویید مجاز نیست.

  • راهنما سمت راست را میزنیم
  • دنده را عقب گذاشته و پای خود را از روی ترمز کلاج تا این مرحله بر نمیداریم
  • حال فرمان را باید یک و نیم دور به سمت راست باز کنیم تا چرخ ها صاف شود
  • سپس به کمک علامت استوپ که مماس با لب جدول قرار داده ایم عقب میرویم به صورت لاکپشتی
  • اگر به جدول نزدیک شدیم فرمان را سمت چپ و اگر دور سمت راست میچرخانیم(خطی که مماس قرار داده ایم)
  • ۴۸۵
Designed By Erfan Powered by Bayan