آموزش رانندگی|آموزش امتحان افسر

آموزش رایگان رانندگی درون شهری و نکات امتحان افسر

توضیح تصویر

آموزش دور یک فرمان

آموزش دور یک فرمان در امتحان افسر

  1. ابتدا راهنما راست را میزنیم و با رعایت حق تقدم به سمت راست حرکت میکنیم با بررسی آیینه راست  پارک 45 سانت یا سی سانت را انجام میدهیم.
  2. راهنما چپ را میزنیم  و آیینه سمت چپ را بررسی میکنیم و یک خروج 30 درجه انجام میدهیم.
  3. در این مرحله فرمان را در حین حرکت به سمت چپ میچرخانیم و تا وسط خیابان حرکت میکنیم وقتی سپر جلوی خودرو ما به خط وسط رسید یا آیینه های ما به وسط خط وسط رسید توقف میکنیم.
  4. در این مرحله سمت راست و سپس چپ را بررسی میکنیم و ادامه حرکت خود را در حین حرکت انجام میدهیم و با رعایت حق تقدم دور خود را کامل میکنیم.

دور یک فرمان کجا مجاز نیست؟

  1. دور یک فرمان مخصوص خیابان ها و معابر پر عرض است.
  2. دور یک فرمان در خطوط ممتد غیر مجاز میباشد.
  3. دور یک فرمان در میادین غیر مجاز میباشد.
  4. در 15 متری تقاطع دور یک فرمان و پارک غیر مجاز میباشد.
  • ۶۷۸
Designed By Erfan Powered by Bayan