آموزش رانندگی|آموزش امتحان افسر

آموزش رایگان رانندگی درون شهری و نکات امتحان افسر

توضیح تصویر

قوانین پیاده شدن و توقف خودرو

شاید بسیاری از افسرها در این مورد سخت گیری نکنند اما بارها شاهد بوده ایم فرد تنها به دلیل اینکه قوانین پیاده شدن و توقف خودرو را به درستی انجام نداد از آزمون مردود شده شده است!

مراحل توقف خودرو

  • ابتدا پارک 45 سانت را به درستی و با زدن راهنما و حق تقدم انجام میدهیم
  • پس از توقف ابتدا ترمز دستی را بالا میکشیم
  • سپس دنده را خلاص میکنیم
  • پس از آن خودرو را خاموش کرده
  • پس از اینکه خودرو را خاموش کرده کلاج را گرفته و دنده خودرو را یک میگذاریم
  • سپس کمر بند را باز کرده با دست چپ دستگیره درب را باز کرده و از پشت ماشین نه از جلو به سمت درب شاگرد رفته و نتیجه آزمون را از افسر جویا میشوید.
  • ۲۲۴
Designed By Erfan Powered by Bayan